Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

 

Agder Arbeidsmiljø IKS skal bidra til å utvikle, utforme og evaluere forholdene for å forebygge at ansatte utsettes for uheldige psykiske belastninger og for å fremme helse i arbeidslivet.

Agder Arbeidsmiljø IKS kan gjennom samtale, veiledning, kurs og kartlegginger  bistå med:

Arbeidsmiljøkartlegging

Avklare ansvar og roller i arbeidsmiljøet

Kommunikasjon og sosialt samspill

Veiledning

Konflikthåndtering 

Bistå ved endrings og omstillingsprosesser.

Sorteringssamtaler

Debrifing i gruppe, eller enkeltvis.

    

Agder Arbeidsmiljø IKS, Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 Arendal
Tlf: (+47) 37 00 67 80 | E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no
google map