Våre tjenester

Vi kan bistå med informasjon, råd, veiledning, undervisning og oppfølging innen fagområdene:

HMS-systematikk:

 • Håndbok og rutiner
 • HMS opplæring/ 40 timers kurs
 • Risikovurdering
 • Bistand før og ved tilsyn
 • HMS gjennomgang
 • Deltakelse i AMU
 • Handlingsplan og årsrapport

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø:

 • Arbeidsmiljøkartlegging
 • Faktaundersøkelser
 • Omstillingsprosesser
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikasjon og samspill

Ergonomi:

 • Ergonomisk tilrettelegging
 • Planlegging av bygg
 • Innkjøp av inventar og utstyr

Yrkeshygiene:

 • Befaring
 • Målinger
 • Rapporter

Arbeidsmedisin:

 • Helsekontroller
 • Smitteforebygging/vaksinering
 • Sykefraværsoppfølging
 • Vold og trusler
 • Førstehjelp
 • AKAN


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agder Arbeidsmiljø IKS, Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 Arendal
Tlf: (+47) 37 00 67 80 | E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no
google map