Ansatte

Inger-Lise Hognerud, Daglig Leder

Arbeidsområder: Daglig ledelse og drift av selskapet. Psykosialt- og organisatorisk arbeidsmiljø. Konflikthåndtering. Sykefravær.

Utdanning: Jurist. Videreutdanning i individuell og kollektiv arbeidsrett, endringsledelse og konflikthåndtering.

Telefon: 41 23 27 37


E-post: inger.lise.hognerud@aa-miljo.no

Vibeke Paulsen, HMS rådgiver/sykepleier

Arbeidsområder: Sykefravær. Helsekontroller av nattansatte. Sorteringssamtaler. HMS gjennomganger.

Utdanning: Sykepleier. Videreutdanning i Helse- og Sosial administrasjon,

Grunnkurs og videreutdanningsprogram for BHT ved Statens Arbeidsmiljø Institutt.

Telefon: 90 58 10 46


E-post: vp@aa-miljo.no

 

Bjørn Arne Helgesen, HMS Rådgiver/sosionom

Arbeidsområder: Sykefravær. Psykososialt- ogorganisatorisk arbeidsmiljø. Konflikthåndtering. HMS Systematikk. Individuell veiledning og sorteringssamtaler.

Utdanning:Sosionom, videreutdanning i økonomi og administrasjon, personalledelse og kompetanseutvikling, sosialpedagogikk, veiledning og karriereveiledning. Livsstyrketrening, ressurs- og mestringsfremmende kommunikasjon.

Grunnkurs og videreutdanningsprogrammet for BHT ved Statens Arbeidsmiljø Institutt.

Telefon: 97 05 09 57

E-post: bjorn.arne.helgesen@aa-miljo.no

 

 

Ingard Kana, HMS rådgiver

Arbeidsområder: Sykefravær, konflikthåndtering, psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø og HMS systematikk.  

Utdanning: Bachelor i teologi med pedagogikk. Etterutdanning i personal og kompetanseutvikling. Videreutdanning i konflikthåndtering, mekling og godkjent faktaundersøker. Grunnkurs for BHT personell ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Telefon: 91 13 59 43

E-post: ik@aa-miljo.no    

Tone Marie Trondal, HMS rådgiver/ Ergoterapeut

Arbeidsområder: Ergonomisk tilrettelegging, bistand ved planlegging av bygg og innkjøp av inventar/utstyr. HMS systematikk. Koordinator for arbeidsmiljøopplæringen. Godkjent arbeidsplassvurderer for NAV.

Utdanning: Ergoterapeut. Videreutdanning i Helse- og sosial administrasjon.

Grunnkurs og videreutdanningsprogram for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Telefon: 98 03 35 46


E-post: tmt@aa-miljo.no 

Reidun Midtun, HMS Rådgiver

Arbeidsområder:  Rådgivning.                        

Utdanning: Sosionom, videreutdanning i administrasjon og ledelse, personalledelse, endringsledelse, økonomi, prosjektledelse og  arbeids- og organisasjonspsykologi

Telefon: 90 99 56 90


E-post: Reidun.Midtun@aa-miljo.no             

Bente Olsen, Sekretær

Arbeidsområder: Merkantile oppgaver, hjemmesiden og miljøfyrtårnansvarlig

                            

Utdanning: Sekretær/Grunnkurs for BHT personell.

Telefon: 37 00 67 80/91 66 46 29


E-post: bo@aa-miljo.no 

 

Alexander Nystedt, Lege

Rådgivende lege for Agder Arbeidsmiljø IKS.

Arbeidsområde: Målrettede helsekontroller.

Gunn M. Gundersen, HMS rådgiver/sykepleier

Arbeidsområder: Målrettede helsekontroller. Hørseltesting. Smitteforebygging/vaksinering. Sykefravær. Sorteringssamtaler. Håndtering av konflikter og trakassering. HMS systematikk. Førstehjelpskurs.

Utdanning: Sykepleier. Videreutdanning i aldersdemens. Offentlig administrasjon og ledelse. Grunnkurs for BHT personell. Førstehjelpsinstruktør.

Telefon: 97 07 46 48

E-post:gunn.m.gundersen@aa-miljo.noLaila Helen Venaas, HMS Rådgiver/sykepleier

Arbeidsområde: Førstehjelpskurs. Målrettede helsekontroller. Hørselstester. Smitteforebygging/vaksinering.

Utdanning: Sykepleier. Grunnkurs for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Førstehjelpsinstruktør.

Telefon:  93 49 98 62

E-post:    laila.helen.venaas@aa-miljo.no

Agder Arbeidsmiljø IKS, Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 Arendal
Tlf: (+47) 37 00 67 80 | E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no
google map