Ansatte

Reidun Midtun, Daglig leder/ HMS rådgiver

Arbeidsområder: Daglig ledelse av selskapet, psykososialt arbeidsmiljø og HMS systematikk                         

Utdanning: Sosionom, videreutdannelse i personalledelse, endringsledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi

Telefon: 90 99 56 90


E-post: Reidun.Midtun@aa-miljo.no             

Vibeke Paulsen, HMS rådgiver/sykepleier

Arbeidsområder: Forebygging og oppfølging av sykemeldte. Helsekontroller av nattansatte. Sorteringssamtaler og psykososialt arbeidsmiljø. HMS gjennomganger.

Utdanning: Helse- og sosial administrasjon, sykepleier.Grunnkurs for BHT personell. Videreutdanningsprogram for BHT ved Statens Arbeidsmiljø Institutt

Telefon: 90 58 10 46


E-post: vp@aa-miljo.no

 

Bjørn Arne Helgesen, HMS Rådgiver/sosionom

Arbeidsområder:Sykefravær,forebygging/oppfølging. Psykososialt arbeidsmiljø. Konflikthåndtering. HMS Systematikk.

Individuell veiledning,-sorteringssamtaler.

Utdanning:Cand.mag grad:Personalledelse /kompetanseutvikling &Sosionomutdanning.  Videreutdanning: Bedriftsøkonom,sosialpedagogikk, veiledning og IKT. Grunnkurs BHT personell. Videreutdanningsprogrammet for BHT ved Statens Arbeidsmiljø Institutt.

 

Telefon: 97 05 09 57

E-post: bjorn.arne.helgesen@aa-miljo.no

 

Ingard Kana, HMS rådgiver

Arbeidsområder: Forebygging/ oppfølging av sykemeldte, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø og HMS systematikk.                                                                                  

Utdanning: Bachelor i teologi m/pedagogikk. Etterutdanning i personal og kompetanseutvikling. Videreutdanning i konflikthåndtering- mekling som metode. Grunnkurs for BHT personell.

Telefon: 91 13 59 43

E-post: ik@aa-miljo.no    

Tone Marie Trondal, HMS rådgiver/ Ergoterapeut

Arbeidsområder: Ergonomi, arbeidshelse, arbeidsplassvurdering, HMS systematikk  .Koordinator for arbeidsmiljøopplæringen. Bistand ved nybygg/ombygging og innkjøp av utstyr/inventar.

Utdanning: Ergoterapeut, Helse- og sosial administrasjon, Grunnkurs for BHT personell. Videreutdanningsprogram for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Telefon: 98 03 35 46


E-post: tmt@aa-miljo.no 

Cathrine Myhre, HMS rådgiver/spesialsykepleier.

Arbeidsområder: Arbeidsmedisinsk poliklinikk, målrettede helsekontroller, smitteforebygging, vaksinering og psykososialt arbeidsmiljø.

Utdanning: Sykepleier med videreutdanning i operasjon og psykiatri, kognitiv terapi, helsepedagogikk og prosjektledelse. Grunnkurs for BHT personell. Videreutdanningsprogram for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Telefon: 90 89 69 70

E-post: cm@aa-miljo.no

Bente Olsen, Sekretær

Arbeidsområder: Merkantile oppgaver ,miljøfyrtårnansvarlig

og hjemmesiden.                             

Utdanning: Sekretær/Grunnkurs for BHT personell.

Telefon: 37 00 67 80/91 66 46 29


E-post: bo@aa-miljo.no 

 

Alexander Nystedt, Lege

Rådgivende lege for Agder Arbeidsmiljø IKS.

Arbeidsområde: Målrettede helsekontroller.

Gunn M. Gundersen, HMS rådgiver/sykepleier

Arbeidsområder:Målrettedehelsekontroller.Hørseltesting.Yrkesvaksinering. Forebygging/oppfølging av sykemeldte. Sorteringssamtaler. Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Psykososialt arbeidsmiljø. HMS systematikk. Førstehjelpskurs.

Utdanning: Sykepleier med videreutdanning i aldersdemens og innen offentlig administrasjon og ledelse. Grunnkurs for BHT personell. Konflikthåndtering. Sertifisert førstehjelpsinstruktør.

Telefon: 97 07 46 48

E-post:gunn.m.gundersen@aa-miljo.noLaila Helen Venaas, HMS Rådgiver

Arbeidsområde: Førstehjelpsinstruktør, Hørselskontroller,Vaksinering.

Utdanning: Sykepleier, Sertifisert førstehjelpsinstruktør. Grunnkurs for BHT personell.

Telefon:  93 49 98 62

E-post:    laila.helen.venaas@aa-miljo.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Agder Arbeidsmiljø IKS, Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 Arendal
Tlf: (+47) 37 00 67 80 | E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no
google map