Om oss

Agder Arbeidsmiljø IKS er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Selskapet har bred kompetanse innenfor HMS/BHT og yter tjenester både til eierne: Arendal kommune, Froland kommune og Aust Agder fylkeskommune, og til andre organisasjoner og bedrifter.

Vår visjon:      Veien til mestring og arbeidshelse!

Våre verdier:  Arbeidsglede,Redelighet og Kompetanse.

Vårt mål:        Være den selvsagte samarbeidspartner i HMS-og BHT-saker hos våre eiere og kunder.

Målgruppe: Ansatte, ledere og verneombud/tillitsvalgte.

Lovverk: Vi arbeider ut fra arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Saksgang: Vi oppfordrer alle til å ta opp arbeidsmiljøspørsmål direkte med sin leder. Alle ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte kan imidlertid ta kontakt med bedriftshelsetjenesten. Ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte. Dersom kontakten medfører oppfølging fra bedriftshelsetjenesten, vil leder og evt verneombud/tillitsvalgt bli involvert i avklaring av oppdraget/bestillingen og gjennomføring.

Agder Arbeidsmiljø IKS har fagkompetanse innen forebyggende arbeid og tilpasser arbeidsverktøyet til de enkelte oppdragsgivere ut fra en helhetlig tankegang. Alle ansatte i Agder Arbeidsmiljø har taushetsplikt.

Våre ansatte skal bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Agder Arbeidsmiljø IKS skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. 

Representantskapet for Agder Arbeidsmiljø IKS består av: fylkesrådmann Arild Eielsen fra Aust Agder fylkeskommune, rådmann Harald Danielsen fra Arendal kommune og rådmann Willy Hægeland fra Froland kommune.

Styret i Agder Arbeidsmiljø IKS består av:

Styrets leder:Wenche Fresvik
Nestleder:Guttorm Fevang

Styremedlemmer:

Andreas Dorph Poppe

Inger Mari Hansen Sørvig

Anne-Liv Garmann-Johnsen

Grete Nærbøe

Ingard Einar Kana

Varamedlemmer:

Stein Jarle Kristiansen

Jan Kåre Ask

Tora Halvorsen

Roar Aaserud

Sigrun Therese Lundberg

Bård Noraberg

Tone Marie Trondal

Her finner du selskapsavtalen for Agder Arbeidsmiljø IKS

Agder Arbeidsmiljø IKS, Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 Arendal
Tlf: (+47) 37 00 67 80 | E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no
google map