Om oss

Agder Arbeidsmiljø IKS er en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Selskapet har lang erfaring og kompetanse innenfor BHT og Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS). Vi eies av Arendal kommune, Froland kommune og Aust- Agder fylkeskommune. Vi yter også tjenester til andre bedrifter.

Vår visjon:      Veien til mestring og arbeidshelse!

Våre verdier:  Arbeidsglede, Redelighet og Kompetanse.

Vårt mål:        Være den selvsagte samarbeidspartner i HMS- og  BHT-saker hos våre eiere og kunder.

Målgruppe:     Ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte.

Lovverk:         Vi arbeider ut fra Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Saksgang: Alle ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte hos våre eiere og kunder, kan ta kontakt med oss. Vi oppfordrer alltid til å ta opp arbeidsmiljøspørsmål direkte med leder eller verneombud. Dersom kontakten fører til oppfølging, vil  alltid leder og eventuelt verneombud/tillitsvalgt bli involvert i videre gjennomføring av oppdraget. Vår bistand vil alltid være forankret i Arbeidsmiljøloven og forskriftene.

Ansatte i Agder Arbeidsmiljø IKS har bred fagkompetanse og lang erfaring. Vi tilpasser arbeidsverktøyet til de enkelte oppdrag ut fra en helhetlig tankegang. Vi ønsker først og fremst å bidra gjennom vårt fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø, men  bistår også med gjenoppretting "når skaden har oppstått".  

Alle ansatte i Agder Arbeidsmiljø har selvsagt taushetsplikt.

Vi bruker kunnskap basert på forskning, fagkompetanse, gjeldene regelverk og systematikk, når vi bistår virksomhetene i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Alle ansatte i Agder Arbeidsmiljø IKS skal ha en fri og uavhengig stilling i alle arbeidsmiljøspørsmål.

Vår eierstruktur: 

Representantskap bestående av: Fylkesrådmann John Berg fra Aust- Agder fylkeskommune, Rådmann Harald Danielsen fra Arendal kommune og Rådmann Bo Andre Longum fra Froland Kommune.

Styret:

Leder: Leiv Egil Thorsen Nestleder: Guttorm Fevang

Styremedlemmer: Andreas Dorph Poppe, Inger Mari Hansen Sørvig, Anne-Liv Garmann-Johnsen, Grete Nærbøe og Ingard Einar Kana.

Varamedlemmer: Stein Jarle Kristiansen, Jan Kåre Ask, Tora Halvorsen, Gunn Alice Andersen, Sigrun Therese Lundberg, Bård Noraberg og Tone Marie Trondal.

Her finner du selskapsavtalen for Agder Arbeidsmiljø IKS

 

 

 

 


 

 

 

 

Agder Arbeidsmiljø IKS, Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 Arendal
Tlf: (+47) 37 00 67 80 | E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no
google map