Kurs/Arbeidsmiljøopplæring

i tilbyr 40-timers HMS kurs for ledere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljø-/HMS utvalg, tillitsvalgte og andre interesserte to   ganger pr år.

Våre 40-timers kurs oppfyller arbeidsmiljølovens (AML) krav til opplæring i HMS for ledere og verneombud.

AML §3-5. "Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid."

AML §6-5. "Utgifter, opplæring mv". (1) "Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte."

Pris: kr 2400 for ansatte hos våre eiere og kr 3000 for andre deltakere.

Generellt program leser du her

Vi tilbyr også dagskurs i HMS for ledere som har gjennomført 40-timers kurset, for mer enn 5 år siden.  Kurset arrangeres årlig hver høst og vår. 

 

 

 

 

 

Videre tilbyr vi kortere kurs/opplæring til grupper, i personalmøter eller seminarer innenfor følgende områder: 

 

 

 


 

 

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø:

 • Omstillings og endringsprosesser

 • Kommunikasjon og samspillsregler

 • Konstruktiv konflikthåndtering og saksgang

 • Psykososialt arbeidsmiljø

 • Organisasjonskultur

Arbeidsmedisin:

 • Hørsel og støy

 • Forebygging og oppfølging av sykefravær

 • Smitteforebygging

 • Førstehjelpskurs

 • Helsemessige utfordringer med nattarbeid

 • Vold og trusler

 • Yrkesskade

Ergonomi:

 • Ergonomi og arbeidshelse

 • Ergonomi og dataarbeidsplassen

 • Ergonomi og pedagogikk

 • Forflytningskunnskap

 • Forflytning og risikovurdering

 

 


 

Yrkeshygiene:

 • Støy og hørsel

 • Inneklima

 

 HMS systematikk:

 • Risikovurdering

 • Avvikshåndtering

 • HMS saksgang, systematikk og aktører

 • 40-timers kurs

 • Dagskurs i HMS

 

 


 

 

 


 

                              

 

 

  


 

 


Her er noen presentasjoner fra siste Arbeidsmiljøopplæring/40-timers kurs:


 

 

 

 

Om Arbeidstilsynet

HMS og kvalitet i SFO

Problematisk bruk av Rusmidler og Spill i arbeidslivet

 

 

 

 

Kursoversikt

Kurs:Dato
Samling for forflytningskontakter i institusjon. 28.08.2018
Samling for forflytningskontakter i hjemmetjenesten. 29.08.2018
ARBEIDSMILJØOPPLÆRING 2018 04.09.2018
HMS FOR LEDERE 7.11.2018 07.11.2018
Agder Arbeidsmiljø IKS, Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 Arendal
Tlf: (+47) 37 00 67 80 | E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no
google map