Kurs/Arbeidsmiljøopplæring

Vi tilbyr 40-timers HMS kurs for ledere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljø-/HMS utvalg, tillitsvalgte og andre interesserte to ganger hvert år.

Våre 40-timers kurs oppfyller arbeidsmiljølovens (AML) krav til opplæring i HMS for ledere og verneombud:

 • AML §3-5. "Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid."
 • AML §6-5. "Utgifter, opplæring mv". (1) "Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte."

Pris: kr 2400 for ansatte hos våre eiere og kr 3000 for andre deltakere.

Generellt program leser du her

Vi tilbyr også dagskurs i HMS for ledere som har gjennomført 40-timers kurset for mer enn 5 år siden.  Kurset arrangeres en gang hvert år. Dato for nytt kurs kommer. Videre tilbyr vi kortere kurs/opplæring til grupper, i personalmøter eller seminarer innenfor følgende områder: 

 

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø:

 • Omstillings og endringsprosesser

 • Kommunikasjon og samspillsregler

 • Konstruktiv konflikthåndtering og saksgang

 • Psykososialt arbeidsmiljø

 • Organisasjonskultur

Arbeidsmedisin:

 • Hørsel og støy

 • Forebygging og oppfølging av sykefravær

 • Smitteforebygging

 • Førstehjelpskurs

 • Helsemessige utfordringer med nattarbeid

 • Vold og trusler

 • Yrkesskade

Ergonomi:

 • Ergonomi og arbeidshelse

 • Ergonomi og dataarbeidsplassen

 • Ergonomi og pedagogikk

 • Forflytningskunnskap

 • Forflytning og risikovurdering

 

 


Yrkeshygiene:

 • Støy og hørsel

 • Inneklima

   

 HMS systematikk:

 • Risikovurdering

 • Avvikshåndtering

 • HMS saksgang, systematikk og aktører

 • 40-timers kurs

 • Dagskurs i HMS

 

 

 


 

 

 


 

                              

 

 

  


 

 

Her er noen presentasjoner fra siste AMO kurs:

Om Arbeidstilsynet

HMS og kvalitet i SFO

Problematisk bruk av Rusmidler og Spill i arbeidslivet

 

 

 

 

Kursoversikt

Kurs:Dato
SAMLING FOR FORFLYTNINGSKONTAKER I INSTITUSJON. 27.08.2019
SAMLING FOR FORFLYTNINGSKONTAKTER I HJEMMETJENESTEN. 28.08.2019
ARBEIDSMILJØOPPLÆRING 16.09.2019
Agder Arbeidsmiljø IKS, Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 Arendal
Tlf: (+47) 37 00 67 80 | E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no
google map