Kurs/Arbeidsmiljøopplæring

Vi tilbyr 40 timers HMS kurs for ledere, verneombud/tillitsvalgte, medlem av arbeidsmiljøutvalg/HMS utvalg og andre interesserte 2 ganger pr år. Generellt program leser du her.

Her er noen presentasjoner fra siste AMO kurs:

Om Arbeidstilsynet

HMS og kvalitet i SFO

Problematisk bruk av Rusmidler og Spill i arbeidslivet


Våre 40 timers HMS kurs oppfyller arbeidsmiljølovens krav.

Arbeidsmiljøloven § 3-5: "Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid" og § 6-5: "Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte." 

Pris: kr 2400 for ansatte hos våre eiere. Kr 3000 for andre deltakere.

HMS dagskurs for ledere som har gjennomført 40 timers kurset for mer enn 5 år siden arrangeres to ganger pr år.

Videre tilbyr vi mindre kurs/opplæring til grupper,på personalmøter og seminarer innenfor følgende områder: 

 

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø:

Kommunikasjon

Kommunikasjon og samspillsregler

Konstruktiv konflikthåndtering

Forebygging og oppfølging av sykefravær

 

1 - 3 timer

      3 timer

3 – 6 timer

1 – 3 timer

Arbeidsmedisin:

Smitteforebygging

Støy og hørsel.

Yrkesskader

Førstehjelp

Helsemessige utfordringer med nattarbeid.    

 

1 time

2 – 3 timer

1 time

3 timer

2 timer


 

Yrkeshygiene:

Stoffkartotek, kjemikalier og verneutstyr

Bruk av verneutstyr

Inneklima

 

 

1 – 3 timer

1 – 3 timer

1 – 3 timer

Ergonomi:

Ergonomi og arbeidshelse

Ergonomi og dataarbeidsplassen

Ergonomi og pedagogikk

Forflytningskunnskap                              

Forflytning og risikovurdering                                                 

 

 

 

1 – 3 timer

1 – 2 timer

2 – 3 timer

1 - 3  timer

1 - 3  timer


HMS systematikk:

Systematisk arbeid og internkontrollforskrift

Risikovurdering

Avvikshåndtering

HMS gjennomgang

 

1 – 4 timer

1 – 3 timer

1 – 2 timer

2 timer

 

Kursoversikt

Kurs:Dato
Samling for forflytningskontakter i institusjon. 28.08.2018
Samling for forflytningskontakter i hjemmetjenesten. 29.08.2018
ARBEIDSMILJØOPPLÆRING 2018 04.09.2018
Agder Arbeidsmiljø IKS, Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 Arendal
Tlf: (+47) 37 00 67 80 | E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no
google map